Buvusiame Tomo Mano vasarnamyje Nidoje, Kuršių Nerijoje, šiandien įsikūrusios dvi institucijos: Lietuvos valstybės lėšomis išlaikomas Tomo Mano memorialinis muziejus bei tarptautinio kuratoriumo vadovaujamas bei trečiųjų šalių lėšomis išlaikomas Tomo Mano kultūros centras.
Tomo Mano kultūros centras organizuoja švietimo renginius, tarptautinius seminarus, mokslines konferencijas bei rengia kultūros programas, kurias vainikuoja kasmet liepos mėnesį vykstantis Tarptautinis Tomo Mano festivalis. Nuo 2004 m. Tomo Mano kultūros centro projektus finansiškai remia Vokietijos Užsienio reikalų ministerija.

Daugiau informacijos rasite svetainėje adresu (www.mann.lt)