Logo Deutsch Svetainės struktūra Kontaktai
Sveiki atvykę į Vokietiją Ambasada Užsienio ir ES politika Informacija Vokietijos piliečiams (vokiškai) Ekonomika Kultūra
Studijos Vokietijoje
Aukštosios mokyklos Vokietijoje

Studijos savo vietą Vokietijoje laimi savo patrauklumu ir geros studijų sistemos, atitinkančios tarptautinį lygį, dėka. Pagrindiniai aukštojo mokslo laipsniai, kaip bakalauras, magistras, studijos anglų kalba, galimybė kaupti kreditus, patogi atsiskaitymo forma, sąlygos keisti studijų profilį, pereiti iš vienų studijų į kitas pateikia užsienio studentams plačią pasirinkimo galimybių skalę.

Mokslas ir moksliniai tyrinėjimai Vokietijoje turi gilias tradicijas. Daugelis Vokietijos aukštųjų mokyklų gali didžiuotis šimtmetine istorija. Kiekvienais metais Vokietijos arba Vokietijoje dirbantys kitų šalių mokslininkai yra nominuojami Nobelio premijai.

Vokietijoje šiuo metu yra per 320 aukštųjų mokyklų (universitetų, aukštųjų profesinių mokyklų, bendrojo lavinimo aukštųjų mokyklų, aukštųjų muzikos ir meno mokyklų). Visos valstybinės aukštosios mokyklos yra atviros visų tautų studentams. Mokslas yra nemokamas, nebent studentas nuspręstų pasirinkti privatų universitetą.

Nuo 1998 metų Lietuvoje išlaikytų abitūros egzaminų rezultatai pripažįstami Vokietijoje, todėl, jais remiantis, leidžiama tiesiogiai stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Tiesa, reikalaujama pakankamas vokiečių kalbos žinias įrodančio dokumento. Jei mokyklos baigiamieji egzaminai laikyti prieš 1998 metus, Vokietijos universitetas gali pareikalauti laikyti stojamuosius egzaminus arba prieš tai lankyti studijų kolegiją. Išsamesnės informacijos gausite pačiose aukštosiose mokyklose.

Užsieniečiai, stojantys į Vokietijos aukštąsias mokyklas ir norintys išlaikyti kalbos egzaminą Lietuvoje, gali rinktis:

• Goethe's institutas Vilniuje du kartus per metus rengia Centrinį aukštesniosios pakopos egzaminą (Zentrale Oberstufenprüfung ZOP), kurį pripažįsta Vokietijos aukštosios mokyklos kaip kalbos žinių, būtinų studijoms, patvirtinimą. Išsamesnę informaciją apie egzaminus rasite Goethe instituto tinklalapyje: http://www.goethe.de

• Taip pat galite laikyti vokiečių kalbos egzaminą ir gauti Vokietijos aukštosiose mokyklose pripažįstamą kalbos egzamino pažymėjimą „TestDaF“ (vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos testas)

Vytauto Didžiojo universitete Kaune
ponia Dr. Antje Johanning,
DAAD lektorė ir TestDaF įgaliotinė
Humanitarinių Mokslų Fakultetas
Vokiečių ir Prancūzų Filologijos Katedra
K. Donelaičio gatvė 52
LT-44244 KAUNAS
Tel. +370 37 327 837
Priėmimo laikas: trečiadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. ir ketvirtadieniais nuo 13.00 iki 14.00 val.
Donelaičio gatvė 52, 509 auditorijoje
bei trečiadieniais nuo 15.30 iki 16.30 val.
Kauno technologijos universitete (KTU), Gedimino gatvė 47, Vokiečių informacinis centras
bei ne paskaitų metu - tik pagal susitarimą.
Daugiau informacijos rasite šiais adresais: http://www.testdaf.de http://www.vdu.lt/Humanities/vpfk/daad/daad.htm http://www.vdu.lt/Humanities/vpfk/TestDaf/testdaf.htm

• Be to, moksleiviai turi galimybę kai kuriose pasirinktose mokyklose gauti Švietimo ministrų konferencijos II laipsnio vokiečių kalbos diplomą (DSD II). Taip pat ir šis diplomas patenkina sąlygas, keliamas vokiečių kalbos žinioms patvirtinti, kurios būtinos studijoms Vokietijos aukštojoje mokykloje. Platesnę informaciją gausite telefonu
8 5 260-70-50, paskambinę poniai Brigitte Grögor, koordinatorei ir patarėjai vokiečių kalbos dėstymo klausimais Lietuvoje.

Užsieniečiai, prieš pradėdami studijuoti Vokietijoje, gali išlaikyti vokiečių kalbos egzaminą (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) pačioje Vokietijoje. Išsamesnę informaciją apie tai rasite Aukštųjų mokyklų rektorių konferencijos tinklalapyje www.hrk.de.

Vis daugiau aukštųjų mokyklų siūlo taip vadinamas „tarptautines studijas“ anglų kalba, taip palengvindamos užsieniečiams pasirinkti studijas Vokietijoje. Programose yra numatytas taip pat vokiečių kalbos dėstymas.

Platesnę informaciją apie studijas Vokietijoje galite rasti Vokietijos akademinių mainų DAAD tiklapyje 
http://www.daad.de/deutschland/de/2.2.html
http://www.gate-germany.de

http://www.campus-germany.de
http://www.higher-education-compass.de
http://www.studienwahl.de

Plačiau
Stipendijos
Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) kiekvienais metais suteikia per 200 stipendijų Lietuvos piliečiams, norintiems studijuoti Vokietijoje. Stipendijų paskirstymas yra vykdomas kiekvienų metų rugsėjo pradžioje, o prašymai Lietuvoje priimami iki lapkričio 15 d. Prašome atkreipti dėmesį į skelbimus spaudoje, radijo ir televizijos laidose arba galite teirautis

• Lietuvos Respublikos Mokslo ir švietimo ministerijoje
aukštųjų mokyklų ir mokslo skyriuje
Kontaktinis asmuo: ponia Aurelija Širkaitė
Z. Sierakausko gatvė 15
03105 VILNIUS
Telefonas +370 5 266 34 51
Telefaksas +370 5 266 34 66

arba kreipkitės į DAAD dėstytojus, dirbančius žemiau nurodytuose Lietuvos universitetuose:

• Vilniaus Pedagoginis universitetas
Ponas Dr. Klaus Geyer
Vokiečių filologijos ir didaktikos katedra, 2-as aukštas, 208 kabinetas
Studentų gatvė 39
08106 VILNIUS
Tel.: +370 5 272 0352
Telefaksas: +370 5 272 5692
El. paštas klaus_geyer@gmx.net
Priėmimo laikas: ketvirtadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val. Goethe’s instituto Vilniuje patalpose, Tilto gatvė 3-5/6.
Prašome iš anksto paskambinti telefonu +370 5 231 44 33 ir susitarti dėl susitikimo laiko.

• Vytauto Didžiojo universitete Kaune
ponia Dr. Antje Johanning,
Lektorin des DAAD und TestDaF-Beauftragte
Humanitarinių Mokslų Fakultetas
Vokiečių ir Prancūzų Filologijos Katedra
Donelaičio gatvė 52
LT-44244 KAUNAS
Tel. +370 37 327 837
Priėmimo laikas: trečiadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. ir ketvirtadieniais nuo 13.00 iki 14.00 val.
Donelaičio gatvė 52, 509 auditorijoje
bei trečiadieniais nuo 15.30 iki 16.30 val.
Kauno technologijos universitete (KTU), Gedimino gatvė 47, Vokiečių informacinis centras
bei ne paskaitų metu - tik pagal susitarimą.
Daugiau informacijos rasite šiais adresais: http://www.testdaf.de http://www.vdu.lt/Humanities/vpfk/daad/daad.htm http://www.vdu.lt/Humanities/vpfk/TestDaf/testdaf.htm

Visuomeninis fondas Hertie, bendradarbiaujant su Bambergo universitetu ir Chemnico Technikos universitetu, siūlo naują stipendijų programą, apie kurią galite daugiau sužinoti šiais interneto adresais:
http://web.uni-bamberg.de/zuv/auslandsamt/758.htm
http://www.tu-chemnitz.de/international/nach-chemnitz/stipendien/stipendium.php

JUNESKO Tarptautinės Hidrologinės programos (IHP) Vokietijos sekretoriatas, bendradarbiaujant su Federaline Hidrologijos tarnyba Koblence, siūlo studijas anglų kalba „International Bachelor (B.Sc.), Master (M.Sc.) and Doctorate (Ph.D.) Programs for Water and Water-Related Subjects in Germany”. Informacijos apie šias specifines programas galima prašyti IHP sekretoriate:

• Sekretariat des IHP/HWRP
Herr Direktor Prof. Dr. S. Demuth
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)
Postfach 20 02 53
56002 KOBLENZ
VOKIETIJA
Telefonas +49 261 13 06 53 13
Telefaksas +49 261 13 06 54 22
El. paštas demuth@bafg.de

Nuorodos
Srities apžvalga
Kultūrinis bendradarbiavimas
 
Dvišaliai kultūriniai santykiai
 
Studijos Vokietijoje
 
Vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose
Kultūrinis gyvenimas Vokietijoje
 
Mokinių ir jaunimo mainų programa
impressum
Draugai: www.ugo.lt | www.puikipaskola.lt | euro truck simulator 2 mods | Melamino kempinėlės | Farming simulator 19 mods | Matematikos korepetitorius Vilniuje | Vulcan.lt