Logo Deutsch Svetainės struktūra Kontaktai
Sveiki atvykę į Vokietiją Ambasada Užsienio ir ES politika Informacija Vokietijos piliečiams (vokiškai) Ekonomika Kultūra
Dvišaliai kultūriniai santykiai
Vokietijos ir Lietuvos kultūros konsultacijos 2003 m. lapkričio 3-5 d. Vilniuje

Lapkričio 3-5 dienomis Vilniuje vyko III-iosios Vokietijos ir Lietuvos kultūros konsultacijos.

2003-11-05 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje vykusioje trumpoje ceremonijoje Protokolą dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje bei kultūrinių mainų pasirašė abiejų šalių delegacijų vadovai – kultūros viceministras Gintaras Sodeika ir pasiuntinys Stefan Gallon.

 

Vokietijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas, mokslas ir tyrimai
Vokietijos akademinių mainų tarnyba DAAD
Robert-Bosch fondas
Alexsander von Humbold fondas
Euro fakultetas
Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas
Tarptautinės Max Planck tyrinėjimų mokyklos
Vokietijos akademinių mainų tarnyba DAAD

DAAD yra bendra Vokietijos aukštųjų mokyklų įstaiga. Jos užduotis yra aukštųjų mokyklų ryšių su užsieniu rėmimas, visų pirma per studentų ir mokslininkų mainų programas.

DAAD skiria šių rūšių stipendijas (skliausteliuose stipendiatų skaičius iš Lietuvos 2004 metais):

  • stipendijos tiriamajam darbui doktorantams ir jauniems mokslininkams (6)
  • studijų stipendijos turintiems mokslinį laipsnį (8)
  • semestrų stipendijos vokiečių kalbos filologijos studentams (10)
  • baigimo stipendijos vokiečių kalbos filologijos studentams (2)
  • stipendijos aukštųjų mokyklų vasaros kursams (18).

Be to, DAAD remia mokslininkų, dalyvaujančių vykdant projektus, mainus bei Vokietijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų partnerystes. Parama galima būti skiriama taip pat studentų grupių dalykinėms informacinėms kelionėms į Vokietiją.

Stipendijas gavo aukštųjų mokyklų atstovai iš visos Lietuvos. DAAD jau daugelį metų siunčia Vokietijos dėstytojus į Lietuvos universitetus. 2004 - 2005 moklso metais 2 DAAD dėstytojai dirba Vilniaus pedagoginio ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto užsienio kalbų fakultetuose.


Roberto Bošo fondas

Lietuvoje aktyviai veikia Roberto Bošo fondas. Jis finansuoja vieną dėstytoją Vilniaus universitete ir vieną – Klaipėdos universitete. Be to, yra finansuojama kultūros vadybininkė Klaipėdos savivaldybėje ir Tomo Mano centre Nidoje. Šios vietos turi, visų pirma, skatinti Vokietijos ir Lietuvos artimesnį kultūrinį bendradarbiavimą. Kartu su Goetės Institutu Vilnius fondas įsteigė "Regioninį vokiečių kalbos ir kraštotyros kvalifikacijos kėlimo centrą" Kaune. Šis centras buvo atidarytas 2001 m. vasario 6 d. ir siūlo visiems besimokantiems vokiečių kalbos ir besidomintiems kraštotyra Kaune ir Kauno apylinkėse papildomas tobulinimosi galimybes. Informacijos kreipkitės:

Regioninis vokiečių kalbos ir kraštotyros
tobulinimosi centras
Roberto Bošo fondas ir Goetės instituto
Pedagogų Kvalifikacijos Centras
Vytauto pr. 44
LT-44329 Kaunas
Tel./faks. : (370)-37-323941
El.paštas: rfz.kaunas@takas.lt


Alexander von Humboldto fondas

Alexander von Humboldto fondas nuo 1953 m. remia aukštos kvalifikacijos Lietuvos mokslininkus, 24 jau yra gavę mokslines stipendijas. 2003 m. stipendija buvo suteikta Lietuvos mokslininkui tobulintis Vokietijoje. Pirmą kartą Alexander von Humboldto premija Lietuvos mokslininkui buvo įteikta 1999 m. Rėmimo ir skatinimo galimybės Lietuvos mokslininkams duodamos iš įvairių Alexander von Humboldto fondo programų, pvz.: Roman-Herzogo mokslo ir tyrimų stipendija.

Alexander von Humboldt’o fondas
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn
Tel.: (0228) 833-0
Fax: (0228) 833-199
E-mail: post@avh.de
Internet: http://www.humboldt-foundation.de


Euro fakultetas

Eurofakultetas išlaiko prie Vilniaus universiteto prijungtą filialą. Savo veiklą jis pradėjo 1993-1994 mokslo metų žiemos semestrą ir vykdo Baltijos valstybių aukštųjų mokyklų mokymo modernizavimą. Vilniuje beveik 300 studentų bus paruošti ekonomikos mokslų, teisės (Europos teisės) ir valdymo mokslo specialistais. Mokslas nuo 1997 m. rugsėjo siūlomas taip pat vokiečių kalba. 2003-2004 mokslo metais Europos fakultete dirba DAAD deleguota docentė iš Vokietijos.


Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas

Gausus aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas ir kooperacija Vokietijos (Greifsvaldo, Frankfurto prie Maino, Berlyno) bei Lietuvos universitetų yra sėkmingi ir toliau vystomi. 2001m. rugsėjo mėn. Vilniaus universiteto teisės fakultete buvo įkurtas "Vokietijos teisės centras" bendradarbiaujant su Frankfurto Johann Wolfgang von Goethe universiteto teisės skyriumi, Vokietijos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo fondu. Mokslo ir tyrimų kooperacijos srityje jau daugelį metų tarp Vokietijos ir Lietuvos yra glaudus kontaktas, kuris yra ir Vokietijos Federacinės Respublikos Mokslo ir tyrimų ministerijos (BMBF) rėmimo programoje. Ši programa rems mokslinių tyrimų projektus. Daugiau informacijos rasite adresu:
http://www.dlr.de/ib
arba informaciniame BMBF biure adresu: 
michael.lange@dlr.de

Daugelį metų vyksta dažni Vokietijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mainai. Šios programos remiasi tiek dvišaliais aukštųjų mokyklų susitarimais, tiek europinėmis programomis (SOCRATES, ERASMUS, kt.).


Tarptautinės Max Planck tyrinėjimų mokyklos

Vokietijos Federacinė Respublika visada labai vertino jaunosios kartos išsilavinimą mokslinėje srityje. Paskutiniaisiais metais šios pastangos buvo atnaujintos. Max-Planck draugija kartu su universitetais ėmėsi iniciatyvos jaunajai kartai skatinti. Tarptautinės Max Planck tyrinėjimų mokyklos siūlo Vokietijos ir užsienio šalių studentams ateities galimybę jų pasirinktose vietose esančiuose Max-Planck institutuose ir kaimyniniuose universitetuose, turinčiuose puikias tyrimų ir mokslo sąlygas, pasiruošti kvalifikaciniam disertacijos gynimo egzaminui. Egzaminai gali būti laikomi šiuose universitetuose arba savo šalies universitetuose. Iki šiol yra įkurta 19 Tarptautinės Max Planck tyrinėjimų mokyklų. Jos yra bendradarbiavimo tarp 25 Max Planck institutų ir daugiau nei 30 universitetų rezultatas. Visi projektai yra patikrinami ekspertų komisijos, kurią sudaro Max-Planck draugijos ir aukštųjų mokyklų rektorių konferencijos nariai. Daugiau informacijos adresu: http://www.mpg.de

Srities apžvalga
Kultūrinis bendradarbiavimas
 
Dvišaliai kultūriniai santykiai
Studijos Vokietijoje
Vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose
Kultūrinis gyvenimas Vokietijoje
Mokinių ir jaunimo mainų programa
impressum
Draugai: www.ugo.lt | www.puikipaskola.lt | euro truck simulator 2 mods | Melamino kempinėlės | Farming simulator 19 mods | Matematikos korepetitorius Vilniuje | Vulcan.lt