Logo Deutsch Svetainės struktūra Kontaktai
Sveiki atvykę į Vokietiją Ambasada Užsienio ir ES politika Informacija Vokietijos piliečiams (vokiškai) Ekonomika Kultūra
Ambasados skyriai
Politikos skyrius
Ekonomikos skyrius
Teisės ir konsulinis skyrius
Kultūros skyrius
Spaudos skyrius
Administracija
Darbo ir socialinių reikalų skyrius
Gynybos atašė štabas

Politikos skyrius
Vokietijos ambasados politikos skyriaus kompetencijoje - visi su Vokietija ir Lietuva susiję dvišaliai ir daugiašaliai klausimai, šiuo metu visų pirma: Lietuvos rengimasis stojimui į Europos Sąjungą ir į NATO. Politikos skyrius palaiko kontaktus su vyriausybe ir parlamentu bei informuoja Federalinę vyriausybę apie Lietuvos vidaus politikos raidą ir jos užsienio, Europos ir saugumo politiką. Jis rengia prezidentų, vyriausybių vadovų, vyriausybių narių ir parlamentarų vizitus bei juos lydi.

Kontaktams
Ponas Rolf Wagner
Tel. (00370 5) 210 64 00
Faks.: (00370 5) 210 64 46

Užsienio politika ir dvišaliai santykiai
Ekonomikos skyrius
Ekonomikos skyrius stebi ir analizuoja Lietuvos ūkio raidą. Čia kreipiasi Vokietijos įmonės, jau veikiančios Lietuvoje, ir Vokietijos įmonės, suinteresuotos prekyba ir investicijomis Lietuvoje. Ekonomikos skyrius informuoja apie aktualią situaciją ir padeda užmegzti kontaktus su partneriais Lietuvoje. Jis artimai bendradarbiauja su Vokietijos ūkio atstovybe ir Vokietijos-Lietuvos ūkio asociacija, teikia informaciją Lietuvoje dirbantiems Vokietijos patarėjams bei seka politinę raidą Europoje.

Kontaktams
Ponas Joachim Schemel
Ponia Franziska Lötzsch
Ponia Edita Eimutavičiūtė
Tel.: (00370 5) 210 64 00
Faks.: (00370 5) 210 64 46

Ekonomika
Ekonominis bendradarbiavimas
Parsisiųskite atmintinę apie eksporto pažymas nekomercinėm kelionėms (doc failas)
Teisės ir konsulinis skyrius
Ambasados teisės ir konsulinis skyrius pagal savo teisines ir praktines galimybes prireikus teikia pagalbą Lietuvoje nuolat gyvenantiems ar joje laikinai besilankantiems Vokietijos piliečiams ir juos konsultuoja. Ir Lietuvos Respublikos piliečiai bei Trečiųjų šalių piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, gali pasinaudoti eile Teisės ir konsulinio skyriaus teikiamų paslaugų. Tai visų pirma vizų išdavimas, o taip pat liudijimų išdavimas ir patvirtinimas, išimties atvejais visa eilė kitokių administracinių procedūrų.

Kontaktams
Ponas Dirk Roland Haupt
Ponas Markus Große-Drieling
Ponas Heiko Wildner
Ponia Eglė Baranauskaitė
Ponia Ute Ihl
Ponia Rasa Kasinskienė
Tel.: (00370 5) 210 64 00
Faks.: (00370 5) 210 64 44

Informacija Vokietijos piliečiams (vokiškai)
Informacija Lietuvos Respublikos piliečiams ir Trečiųjų šalių piliečiams
Parsisiųskite atmintinę dėl teismo sprendimų vykdymo Lietuvoje (doc failas)
Kultūros skyrius
Ambasados kultūros skyriaus uždavinys - drauge su kitomis valstybinėmis institucijomis ir Gėtės institutu Inter Nationes bei Vokietijos akademinių mainų tarnyba planuoti ir vykdyti kultūros politiką užsienyje. Remiama ir skatinama lietuvių ir vokiečių kultūrinė veikla bei bendradarbiavimas, o taip pat bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų mainai.

Kontaktams
Ponas Dirk Roland Haupt
Ponas Peter Herr
Tel.: (00370 5) 210 64 00
Faks.: (00370 5) 210 64 46

Kultūra
Spaudos skyrius
Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius informuoja Lietuvos visuomenę ir spaudą apie su Vokietija ir/arba Vokietija ir Lietuva susijusias temas. Artimai bendradarbiaudamas su Lietuvos žiniasklaida, skyrius padeda jai rengti pranešimus apie Vokietiją. Viešųjų ryšių darbas visų pirma skirtas pateikti aktualų ir realistinį Vokietijos įvaizdį.

Kontaktams
Ponas Dirk Roland Haupt
Ponas Peter Herr
Ponas Mathias Kobs
Ponia Simona Urbonienė
Tel.: (00370 5) 210 64 00
Faks.: (00370 5) 210 64 46
El. paštas: presse-wilna@delfi.lt

Spauda ir viešieji ryšiai
Lietuvos spauda Internete
Naujienos iš Vokietijos
Administracija
Administracijos skyrius atsakingas už ūkio dalį ir vidinį ambasados darbo organizavimą, o taip pat už ambasados darbuotojus vokiečius ir lietuvius. Administracija taip pat rūpinasi vietų parengimu teisininkų referendarų ir Vokietijos aukštųjų mokyklų studentų planuojamoms praktikoms ambasadoje Vilniuje.

Kontaktams
Ponas Rolf Wagner
Tel.: (00370 5) 210 64 00
Faks.: (00370 5) 210 64 46
El. paštas: info@wilna.diplo.de

Darbo ir socialinių reikalų skyrius
Darbo ir socialinių reikalų skyrius užsiima aktualios Lietuvos socialinės politikos raidos klausimais, santykiais darbo ir socialinių reikalų srityje, sveikatos politikos, o taip pat moterų ir šeimos politikos klausimais.

Kontaktams
Ponas Rolf Jäger
Tel.: (00370 5) 210 64 00 arba (00371) 72 29 096
Faks.: (00370 5) 210 64 46 arba (00371) 78 20 223

Darbo ir socialiniai reikalai
Gynybos atašė štabas
Rygoje esanti Karinio atašė vadavietė yra atsakinga ir už Lietuvą.

Kontaktams
Gynybos atašė: pulkininkas leitenantas generaliniame štabe Michael Ebersbach
Biuro vadovas: štabo feldfebelis Dietmar Römer
Tel.: (00370 5) 210 64 00 arba (00371) 7 08 51 00
Faksas: (00370 5) 210 64 46 arba (00371) 7 08 51 47

Srities apžvalga
Adresai, darbo valandos ir galimybė susisiekti ypatingos skubos atveju
Ambasadorius
Ambasados skyriai
impressum
Draugai: www.ugo.lt | www.puikipaskola.lt | euro truck simulator 2 mods | Melamino kempinėlės | Farming simulator 19 mods | Matematikos korepetitorius Vilniuje | Vulcan.lt