Logo Deutsch Svetainės struktūra Kontaktai
Sveiki atvykę į Vokietiją Ambasada Užsienio ir ES politika Informacija Vokietijos piliečiams (vokiškai) Ekonomika Kultūra
Darbas ir socialiniai klausimai
Darbo ir socialinės politikos uždaviniai
Skyrius "Darbas ir socialiniai klausimai" apima aktualiausius šalies užsienio visuomeninės politikos vystymo, darbo ir socialinės teisės santykių, sveikatos politikos, taip pat moterų ir šeimos politikos klausimus. Tikslas - tolesnis santykių vystymas tarp Vokietijos ir Lietuvos socialinės politikos srityje (kontaktai su Lietuvos ministerijomis, socialiniais partneriais, socialinių garantijų teikėjais, darbo inspekcijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, šių sričių specialistais, pavieniais suinteresuotais asmenimis. Vokietija globoja Lietuvą pokyčių procesuose kuriant socialinę visuomenę ir kelyje į Europos Sąjungą. Tai vyksta daugiausia per ES struktūras. Šiam tikslui tarnauja ir dvišaliai kooperacijų bei pagalbos projektai, kurie suvienija nuomones dėl Lietuvos integravimosi į Europą. Taip pateikiama informacija ir apie institucijas, teisinius aktus, organizacijas socialinės politikos srityje. Ryškiausiai keliamas socialinio bedradarbiavimo klausimas, kuris nagrinėjamas, remiantis abipusiais šalių susitarimais.
Darbuotojas užsienietis
Darbuotuojai nuo 18 iki 40 metų, kurie yra įsigiję profesinį išsilavinimą ir turi vokiečių kalbos pagrindus, remdamiesi 1993 08 20 pasirašyta ir 1994 02 04 įsigaliojusia Vokietijos-Lietuvos sutartimi dėl darbuotojų užsieniečių, gali iki 18 mėnesių gilinti savo specialybės ir kalbos žinias Vokietijos įmonėse. Priimama iki 200 lietuvių.
Praktika, išsilavinimas, studijos, darbas Vokietijoje
IVis daugiau jaunuolių ir suaugusių žmonių domisi trumpalaikiu ar ilgalaikiu apsistojimu Europos Sąjungos šalyse. Jie nori ten atlikti praktiką, pradėti mokytis arba studijuoti. Kiti nori gilinti žinias savo darbo srityse, dirbti šeimose pagal Au-pair programą, dirbti užsienyje arba paprasčiausiai gilinti kalbos žinias. Tačiaus apsistojimas kitoje šalyje turi būti tinkamai paruoštas. Besidomintys jaunuoliai ir suaugę žmonės informaciją gali gauti kiekvienoje darbo biržoje arba 15-kos Europos valstybių darbo konsultaciniame centre. Jų užduotis yra patarti ir teikti informaciją apie:

· darbo sąlygas,
· mokymo sistemą, 
· studijų ir mokslo galimybes, 
· kitų šalių siūlomus darbus ir jų aprašymus

Konataktinis partneris yra darbo organizacija
Arbeitsamt Rostock 
Postfach 102219 
18004 Rostock 
Tel: +49 381 8040 
Fax: +49 381 8041139
E-mail: Rostock.euroguidance@arbeitsamt.de

Įsidarbinti pagal Au-pair programą galima
Verein für internationale Jugendarbeit e.V. 
Goethealle 10 
53225 Bonn 
Tel: +49 228 698952
Fax: +49 228 694166 
Internet: Verein für internationale Jugendarbeit 
http://www.au-pair-vij.org
Internet: http://www.ekd.de/au-pair

Informacija vokiečiams darbuotojams Lietuvoje
Ambasados skyrius pateiks pagrindinę informaciją apie socialines darbo sąlygas Lietuvoje, kurios turėtų padėti naujiems darbuotojams susiorentuoti.

  

Humanitarinė pagalba
Šios organizacijos turi humanitarinės pagalbos patirties ir filialus Lietuvoje:
Vokietijos partneris

Deutsches Rotes
KreuzLandesverband
Niedersachsen e.V.
Postfach 154030015 Hannover
Tel: 0511.280000
Fax: 0511.28000177
E-mail: wolfgang.vonimhoff@drklvnds.de

CCF Kinderhilfswerk e.V.
Postfach 110572601 Nürtingen
Tel: 07022.92590
Fax: 07022.925944
E-mail:
contact@ccf-kinderhilfswerk.de

 
Deutscher Malteser-Hilfsdienst Manfred Heimann
Kallerweg 13, 
59581 Warstein
Tel: 02902.71301
Fax: : 02902.71323
E-mail: MHeimann@Malteser.net

Lietuvos partneris

Lithuanian Red Cross
Gedimino pr. 3a
LT-2051 Vilnius
Lietuva
Tel.: (00370 5) 2628947
Fax: (00370 5) 2619923
E-mail: redcross@tdd.lt Internet: www.redcross.lt

Lithuanian Childrens Fund
LT-2051 Vilnius
Lietuva
Tel.: (00370 5) 2622195
Fax: (00370 5) 2627180
E-mail:
Childfund@Kompass.lt

Maltos Ordino pagalbos tarnyba
LT-2000 Vilnius
Lietuva
Tel.: (00370 5) 2629604
Fax: (00370 5) 2617463

 

Federalinės ministerijos ir Federalinės tarnybos

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesanstalt für Arbeit

Darbo vadyba, darbo paieška/pasiūla

EURES

Darbo sąjungos

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG)

Deutscher Beamtenbund (DBB)

Darbdavių sąjungos

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

Deutscher Industrie- und Handelstag (DIHT)

Zentralverband des Deutschen Handwerks

Socialinės garantijos

Allgemeine Ortskrankenkasse-Bundesverband (AOK-BV)

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR)

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA)

Sveikata

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Deutsche Krankenhaus-Gesellschaft (DKG)

Deutsche Aids-Stiftung

Deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahren e. V. (DHS)

DeutschlandMed - Informationen über das Gesundheitswesen

Euro-Doc - Internationales Netzwerk Medizin

Aufbau einer Gesundheitsberichterstattung des Bundes

Bundesanstalt für Arbeitsschutz

Präsentation deutscher Kliniken

Socialinė pagalba ir labdara

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (DV)

Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW)

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO)

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V.

Srities apžvalga
Adresai, darbo valandos ir galimybė susisiekti ypatingos skubos atveju
Ambasadorius
Ambasados skyriai
impressum
Draugai: www.ugo.lt | www.puikipaskola.lt | euro truck simulator 2 mods | Melamino kempinėlės | Farming simulator 19 mods | Matematikos korepetitorius Vilniuje | Vulcan.lt